FISCALITAT

Durant molt de temps s'ha considerat a Andorra com un paradís fiscal. Però avui dia, aquest país pot presumir de tenir una estructura fiscal molt atractiva per a inversors estrangers de tot el món. Per això, l'OCDE va fer passar Andorra de l'estatus de paradís fiscal a "país amb una fiscalitat atractiva".
OBRIR
d'impost

Tant si és un emprenedor, un empresari, un rendista o un esportista, MCA ASSESSORS l'ajudarà a estructurar la seva fiscalitat personal i/o empresarial per a optimitzar-la al màxim. El nostre equip gaudeix d'un ampli coneixement de la normativa fiscal andorrana i dels seus tractats internacionals.

Els nostres comptables també l'ajudaran a complir amb les obligacions fiscals que calgui complir. En nom vostre, presentarem tots els informes fiscals obligatoris sobre impostos directes i indirectes com l'impost de societats, l'IRPF, l'IGI, etc.

Gràcies a la nostra llarga experiència i al nostre ampli coneixement, tenim bones relacions i forts vincles amb els funcionaris fiscals d'Andorra. Això facilita la resolució dels dubtes i sol·licituds més complexes.

View of Main Street in downtown Escaldes-Engordany

El sistema de l'impost sobre la renda a Andorra

Fins l'1 de gener de 2015, Andorra no tenia clàusules pel que fa a l'IRPF. Només després de ser implantat per la Unió Europea, el principat va començar a tenir en compte l'IRPF. L'impost sobre la renda anual a Andorra varia de:

0% de 0€ a 24.000€.

5% del excedent de 24.000 € a 40.000 €.

10% del excedent de 40.000 €.

Cal assenyalar que existeixen moltes excepcions previstes en la llei de l'impost sobre la renda. Entre altres, els dividends i rendiments de societats andorranes (SL, SA, SICAV, OPC o FUNDS) no estan subjectes a impostos, igual que els rendiments dels valors de renda variable. No hi ha impost de successions, de patrimoni o de béns.

Fiscalitat de les persones jurídiques

Les empreses i les persones jurídiques registrades han de presentar els seus comptes d'acord amb el Servei de Comptabilitat i Arxiu d'Andorra cada any abans del 31 de juliol de l'exercici següent. El tipus impositiu màxim a Andorra és del 10% sobre els beneficis. Per a les empreses amb vocació internacional es poden obtenir exempcions entre el 80% i el 100%.

Empreses internacionals d'explotació d'actius immaterials, gestió o qualsevol dret o llicència sobre propietat intel·lectual, industrial, sobre gràfics, fórmules, patents, saber fer i la prestació de serveis relacionats amb aquests.

Empresa operativa internacional: 0%

SICAV i altres OCI: 0%..

taxation for legal entities

Obtingui la millor solució!